Bronnenlijst

Pieterjan

Baert, H., Goderis, P. (1996). Samen aan de drugs… preventie: handleiding voor een gemeentelijk drugpreventiebeleid. Provinciebestuur van West-Vlaanderen (Brugge)

Baldwin, S. A., Christian, S., & Berkeljon, A. (2012) The effects of family therapies for adolescent delinquency and substance abuse: A meta-analysis. Journal of Marita land Family Therapy, 38(1), 281-304.

Bekkering, T., Aertgeerts, B., Geirnaert, M., Marijn, V., Van Bussel, J., Vanderplasschen, W., Van Royen, P., Hannes, K. (2013). Adapting best practice guidelines for the prevention, screening and treatment of substance misuse in adolescents to a local Belgian context. Belgian Science Policy (Brussels).

Belga. (14 december 2017). “War on drugs heeft gefaald, meer nood aan preventie en zorg”. Nieuwsblad. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be

Bender, K. Tripodi, S. J., Sarteschi, C. & Vaughn, M. G. (2011). A meta-analysis of interventions to reduce adolescent cannabis use. Research on Social Work Practice, 21(2), 153-164.

Brody, J. L., Waldron, H. B. (2000). Ethical issues in research on the treatment of adolescent substance abuse disorders. Addictive behaviors, 25(2), 217-228.

De Coninck, S. (2010). Vroeginterventie in Vlaanderen: Tijdig afrekenen met drugproblemen [bachelor Theses]. S.I. : Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen. http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE1588765.

Decreet betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Belgisch Staatsblad. ( 23 juli 2014)

Dekimpe, M., Van de Gucht, L., Hanssens. D., Powers. K. (1995). Long-run abstinence after treatment for narcotics abuse: what are the odds? K.U.Leuven – Department toegepaste economische wetenschappen.

Delanote, C. (2017). Peer to peer prevention for alcohol- and drug addiction [bachelorproef]. Katholieke Hogeschool VIVES Kortrijk. http://depot.lias.be.zuid.vives.ezproxy.kuleuven.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9942241.

Deursen, D. S. Van, Salemink, E., Lammers, J., & Wiers, R. (2010). Selectieve geïndiceerde preventie van problematisch middelengebruik bij jongeren. Kind en adolescent, Verslaving: Themanummer. 31(4), 234-246.

Dijkshoorn, H., Schilthuis, W., Spek, N., Wal, M. (2017). Alcohol- en drugsgebruik onder -16 tot en met 18-jarige scholieren in Amsterdam. JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 49(6), 130-135.

Donder, E. De (2010). Effectiviteit van zelfhulp. Brussel: Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen.

Error404 Entertainment. (23 mei 2017). Drugs preventie: De Verleiding[Youtube]. Geraadpleegd van https://www.youtube.com

Essau, C. A. (Ed.) (2008). Adolescent addiction: Epidemiology, assessment, and treatment. San Diego: Academic Press.

Geirnaert, M., De Donder, E., De Maseneire, I., Geirnaert, M., Lambrechts, M., Roose, N., Van Baele, L., Verstuyf, G. De Wilde, I. (2002). Alcohol en druggebruik: gedifferentieerde aanpak van preventie tot hulpverlening. Mechelen: Kluwer.

George, A. H., Dwain, E. (Prod.) & Gasnier, L. J. (Reg.). (1936). Reefer Madness. [Film]. VS: Motion Picture Ventures Inc.

Gosselt, J. F. (2011). Off Limits. The effectiveness of age limits in reducing underage sales. Enschede, The Netherlands: University of Twente.

Hendrikx, D. (16 december 2017). Drie Vlaamse professoren pleiten voor legalisering van drugs: “Er is dringend nood aan een nieuw drugsbeleid”. Gazet Van Antwerpen. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be

Jaarverslag 2016: Stand van de drugsproblematiek in Europa. (2006). EU-drugsagentschap.

Jensen C. D., Cushing C.C., Aylward, B. S., Craig, J. T., Sorell, D. M., & Steele, R. G. (2011) Effectiveness of motivational interviewing interventions for adolescent substance use behavior change: A meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79(4), 433-440.

József, R. (2008). Does drug prevention work in transitional Hungary? International Journal of Public Health, 53(2), 65-66.

Khanacademymedicine. (15 juli 2015). Drug use prevention – school programming and protective factors | NCLEX-RN | Khan Academy[Youtube]. Geraadpleegd van https://www.youtube.com

Margareta, N., Oswin, B. (1998). Evaluating drug prevention in the European Union. Luxembourg: Office for official publications of the European Communities.

MEGA-project tegen drugs bestaat twintig jaar. HLN. (16 december 2017). Geraadpleegd via https://academic.gopress.be

Omzendbrief Relatie tussen de burgemeester en de rijkswacht. Belgisch Staatsblad. ( 6 juni 1997)

“Overheidsmaatregelen kunnen worden onderverdeeld in maatregelen die gericht zijn op aanbod en beschikbaarheid, de prijs, leeftijdsgrenzen en de marketing van middelen” (Zoon, M., 2012, p. 2).

Protocol tussen de Federale Regering en de in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de totstandkoming van een geïntegreerd gezondheidsbeleid inzake drugs. (30 mei 2001). Vlaamse Codex.

Riper, H., Straten, A. Van, Keuken, M., Smit, F., Schippers, G., & cuijpers, P. (2009). Curbing problem drinking with personalized-feedback interventions: A meta-analysis. American Journal of Preventive Medicine, 36, 247-255.

Riper, H., van Ballegooijen, W., Kooistra, L. De Wit, J., Donker, T. Preventie & eMental-health: onderzoek dat leidt, technologie die verleidt, preventie die bereikt en beklijft. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

Rooijen, K. Van (2012). Wat werkt bij online hulpverlening? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Rosiers. J. (14 maart 2017). Syntheserapport leerlingenbevraging 2015-2016: Alcoholgebruik daalt voor het eerst bij +16-jarigen. Geraadpleegd op (18 december 2017), op http://www.vad.be/artikels/detail/syntheserapport--leerlingenbevraging-2015-2016

Schrijvers, C. T. M., & Schuit, A. J. (2010). Middelengebruik en seksueel gedrag van jongeren met een laag opleidingsniveau: Aangrijpingspunten voor preventie. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. (RIVM).

Steven, E. L., Aiden, L. L., Weizhou, T., Joshua, T., Kristen. D. S., Stephanie, C., Dana, D. (2016). A Meta-analysis of the Effectiveness of Interactive Middle School Cannabis Prevention Programs. Prevention Science, 18(1), 50-60.

Soyez, V., Martens, M., Vander Laenen, F. (1 maart 2014). “Experimenteren wordt sowieso gedaan”: Jongeren uit bijzondere jeugdbijstand over preventie en hulp bij alcohol- en druggebruik. Tijdschrift voor Jeugdrecht en Kinderrechten (2014), 22-40.

Tobler, N. S., Roona, M. R., Ochshorn, P., Marshall, D. G., Streke, A. V., & Stackpole, K. M. (2000). School based adolescent drug prevention programs: 1998 meta-analysis. The Journal of Primary Prevention, 20(4), 275-336.

Van Dinter, F. (2001). Het gat in de muur: over preventie in het basisonderwijs. Apeldoorn: Garant.

Van Reybrouck, T. (1995). Een drugbeleid in de bijzondere jeugdzorg: preventie of pretentie? Brussel: VAD.

Vander Laenen, F. (September 2012). Belgische overheidsuitgaven voor drugs: Preventie van misbruik en afhankelijkheid van alcohol als kind van de rekening. Verslaving, 8(3), 13-29.

Vandernagel, J., & Ouden, R. Den(2011). De Kleine Gids Jongeren en verslaving. Alphen aan de Rijn. Kluwer.

Vermeulen-Smit, E., Eijnden, R. Van den, Verdurmen, J., Spuijt, R., & Schulten, I. (2010). Integrale aanpak opvoedingsadviezen ten aanzien van roken, drinken, drugsgebruik, seksueel risicogedrag en gehoorschade. Utrecht: Trimbos-instituut.

Vorst, H. Van der, Vermeulen, E. & Eijnden, R. Van den (2010). Rook- en alcoholspecifieke opvoeding: De huidige stand van zaken op het gebied van onderzoek en preventie. Kind en adolescent Verslaving: Themanummer, 31(4), 255-265.

Wagner, E. F., Brown, S. A., Monti, P. M., Myers, M. G., Waldron, H. B. (Februari 1999). Innovations in adolescent substance abuse intervention. Alcoholism, clinical and experimental research 23(2), 236-249.

Waldron, H. B., & Turner, C. W. (2008). Evidence-based psychosocial treatments for adolescent substance abuse. Journal of Clinical Child @ Adolescent Psychology, 37(1), 238-261.

Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugs Eenheid. Belgisch Staatsblad. (11 augustus 1998)

Wet tot invoering van de speekseltesten op drugs in het verkeer. Belgisch Staatsblad. ( 15 september 2009)

Willems, J. (2013). Preventie, een thuis in het jeugdhuis?: een perceptieonderzoek naar de verantwoordelijkheid van jeugdhuizen in Leuven ten aanzien van alcohol- en drugpreventie. [Theses]. Heverlee : Sociale School Heverlee.

Zoon, M. (September 2012). Wat werkt bij middelengebruik? [Document organisatie NJI]. https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Wat-werkt-publicatie/Watwerkt_middelengebruik.pdf

Amber

1, R. (2016). Alcohol wordt nog te vaak in de markt gezet als iets positief [Geregistreerd door Marijs Geirmaert]. België.

Biomedical and pharmaceutical applications of electrochemistry . (2016). Switzerland: Springer.

Boon, K. (2008). Drugs uit de levende natuur. Leuven: Heverlee.

Dependence, N. C. (sd). Addiction.

DrugLijn. (2015-2017). Opgehaald van cijfers: https://www.druglijn.be/over-ons/schoolopdracht-drugs/cijfers-en-statistieken/illegale-drugs
(sd).Drugs op school. SSV. Stichting school en veiligheid.

Drugs: education, prevention and policy. (1994). Carfax.

Esseldeurs, K. (2011). Intake, interactie, interferentie: normatieve professionaliteit en het intakeproces bij justitiële aanmelding voor residentiële drughulp verlening. Heverlee.

Geimaert Marijs. (1991). Strategieën voor drugspreventie. Mechelen: Kluwer.

Geirmaert Marijs. (2002). Alcohol- en druggebruik: gedifferentieerde aanpak van preventie tot hulpverlening. Mechelen: Kluwer.

Heal, A. (2015). Journeys into drugs and crime: Jamaican men involved in the UK drugs trade . New York: Palgrave Macmillan.

Huestis, M. A., & Choo, R. E. (2002). Drug abuse’s smallest victims: in utero drug exposure.

Forensic Science International, 128(1), 20-30. Opgeroepen op 12 16, 2017, van http://sciencedirect.com/science/article/pii/s0379073802001603
Journal of psychoactive drugs. (1981). San Francisco, Calif. : Haight-Ashbury Publications in association with the Haight-Ashbury Free Medical Clinic 1981.

Mahmoudi, M. (2013). Protein-nanoparticle interactions: the bio-nano interface . Berlin: Springer-Verslag.

Marijs Geirnaert. (2009). preventie en hulpverlening. Opgehaald van www.vad.be: http://www.vad.be/assets/evidence-based-werken-in-de-alcohol--en-drugsector

Merlier, N. (2008). Alcohol en drugs in de Chiro - De plaatselijke groepen onder de loep genomen. Kortrijk: S.I.

Mumm, A., Olsen, L., & Allen, D. (1999). De invloed van drugsgebruik op het gezin: implicaties voor generalistisch maatschappelijk werk. Houten.

NSW, S. L. (sd). Drugs. A mix of different coloured pills scattered on white surface.

Protocol Drugs 13.2. - Registratie van de behandelingsaanvragen via de Treatment Demand Indicator. (2005, december 12). Opgehaald van Codex Vlaanderen: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1021354&param=informatie&ref=search&AVIDS=1186535

Protocol Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement van de Interministeriële Conferentie Drugs. (2010, januari 25). Opgehaald van Codex Vlaanderen: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018932&param=informatie

Protocol tussen de Federale Regering en de in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de totstandkoming van een geïntegreerd gezondheidsbeleid inzake drugs. (2001, Mei 30). Opgehaald van Codex Vlaanderen: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1021344&param=informatie&ref=search&AVIDS=1186464

Razali, M. M., & Kliewer, W. (2015). Risk and protective factors for recreational and hard drug use among Malaysian adolescents and young adults. Cengage Learning, 149.

Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid. (2002, september 2). Opgehaald van Codex Vlaanderen: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1015233&param=informatie

Smith, A. C. (2003). Drugs. Leidschijndam: Biblion.

van Epen, J. (1988). de drugs van de wereld, de wereld van de drugs. Aphen aan den Rijn : Samsom Stafleu, .

Vromant, I. (1999). Drugpreventie, nuttig!?: Een onderzoek naar het nut van drugpreventie in het secundair onderwijs door het Medisch Schooltoezicht van Harelbeke. Kortrijk: HIVV.

Emma

Laenen, F. V. (2008). jongeren over de reactie op druggebruik in hun instelling. TOKK, 65-77.

Laenen, F. V. (2011). How drug policy should (not) be: Institutionalised young people's perspectives. International Journal of Drug Policy, 491.

Laenen, F. V. (2012). “Recovery Came First”: Desistance versus Recovery in the Criminal Careers of Drug-Using Offenders. The Scientific World Journal, 9 pagina's.

Laenen, F. V. (2014). The blurred vision of Lady Justice for minors with mental disorders: Records of the juvenile court in Belgium. International Journal of Law and Psychiatry, 198-209.

Geeraert. (1996). De samenwerking tussen de residentiële voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand en de school: een exploratief onderzoek. Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie, 54-65.

Geeraert. (2000). Developing a model for quality evaluation in residential care for people with intellectual disability. Journal Of Intellectual Disability Research, 544-552.

Geeraert. (2009). - The Impact of Individual Human Immunodeficiency Virus Type 1 Protease Mutations on Drug Susceptibility Is Highly Influenced by Complex Interactions with the Background Protease Sequence. The Journal of Virology, 9512.

Shepard. (2000). Describing expert practice in physical therapy. Physical therapy, 28-43.

Shepard. (2015). Capsule Commentary on Chodos et al., Hospitalization-Associated Disability in Adults Admitted to a Safety Net Hospital. Journal of General Internal Medicine, 1846.

Locale en regionale Jeugd-GGz & Dyslexiezorg. (2015). Locale en regionale Jeugd-GGz & Dyslexiezorg. Opgehaald van PEP-Wiersma: http://www.pepwiersma.nl/287/informatie-voor-gemeenten/psycholoog-emmen-pep/

Locale en regionale Jeugd-GGz & Dyslexiezorg. (2016). Locale en regionale Jeugd-GGz & Dyslexiezorg. Opgehaald van PEP-Wiersma: http://www.pepwiersma.nl/287/informatie-voor-gemeenten/psycholoog-emmen-pep/

Één dienst voor gezinnen met minderjarige personen met gedrags- en emotionele stoornissen “Artikel 4, Januari 2013 van besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap”

In de scholen van buitengewoon secundair onderwijs, … type 3 georganiseerd. De jongeren in de opleidingsvorm en het type vermeld in het vorig lid hebben ernstige gedrags- of emotionele stoornissen, vastgesteld door een psychiater. “Art. 314/2. § 1, September 2011 van afdeling V Buitengewoon secundair onderwijs”

Voor een observatie-eenheid die gericht is op de diagnose en behandeling van personen met matig tot diep verstandelijke beperkingen, in combinatie met ernstige gedrags- of emotionele stoornissen, met als doel de re-integratie in het oorspronkelijke milieu van de personen met een handicap, wordt de norm verhoogd met twee personeelseenheden voor zes plaatsen. “Bijlage II, Oktober 2010 van Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van de subsidiëring van de personeelskosten en kwalificatievereisten in de voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap”

Jorieke
Moonen, X.M.H., Lonte, J.W., Weijer, D., Fredericks, B.J.M. (2013). Het beoordelen van wilsbekwaamdheid bij minderjarigen in de leeftijd van 12-18 jaar met een licht verstandelijke beperking in een OBC: een verkenning. Nederlands tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. 39(4), pp. 269-277.

Van Der Nagel, J.E.L., Trentelman, M.J., Kemna, L.E.M., Didden R. (2013). Middelengebruik bij cliënten met een verstandelijke beperking: Methode voor het signaleren en bespreken. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde. 157(24), pp. 1124-1129.

Smith, A.H.C, (2003), Drugs, Biblion, Leidschendam.

Nulens, F., (2016). Digitale participatie bij personen met een verstandelijke beperking. Diepenbeek: UC, Limburg.

Didden, R. O. B. E. R. T. (2012). Problematic Alcohol Use and Mild Intellectual Disability: Standardization of Pictorial Stimuli for an Alcohol Cue Reactivity Task. Research in Developmental Disabilities: A Multidisciplinary Journal, 4(33),pp. 1095-1102

Bransen, E.L.S. (2015). Beleid en zorg bij problematisch alcohol- en drugsgebruik in de verstandelijke gehandicaptenzorg: Resultaten van het verbeterproject LVB en verslaving. Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met een verstandelijke beperkingen(41). pp. 19-28.

Dijkstra, M.A.R.I.J.K.E, Poel, A.G.N.E.S, Ruiter, M.A.R.I.J.K.E, (2011). Comorbiditeit van alcoholverslaving en een angst-of stemmingsstoornis. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, (89/8). pp. 420-426.

Veronica, H., (Regisseur).(2008). Diverse drugs (Film).

Natan
Dendermonde, P. (2017). Drugs. Opgehaald van Politie Dendermonde: http://www.lokalepolitie.be/5443/over-ons/projecten/drugs
M, P. (sd).
Muyters, P. (2017, 11 24). NOVEMBER 2017. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012. Opgehaald van ejustice: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
onbekend. (2016, 03 28). Agentschap zorg en gezondheid. Opgehaald van ejustice: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
Saxen-Coburg, F. V. (2016, 02 05). FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU. Opgehaald van ejustice: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
Saxen-Coburg, F. V. (2017, 9 6). drugs-wet. Opgehaald van ejustice: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm
Spreutels, J. (2017, 06 15). Opgehaald van ejustice: http://www.