Regelgeving En Overheidsdocumenten

Pieterjan

Drugs is bij wet verboden in Belgie.
Er zijn organisaties die het individu beschermd als hij toch drugs gebruikt.
Er zijn ook wetten en hulpdiensten voor geïnterneerden met een drugsprobleem.

Protocol tussen de Federale Regering en de in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de totstandkoming van een geïntegreerd gezondheidsbeleid inzake drugs. (30 mei 2001). Vlaamse Codex.

Decreet betreffende het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Belgisch Staatsblad. ( 23 juli 2014)

Wet tot invoering van de speekseltesten op drugs in het verkeer. Belgisch Staatsblad. ( 15 september 2009)

Wet tot invoering van de speekseltesten op drugs in het verkeer. Belgisch Staatsblad. ( 15 september 2009)

Amber
Hier onder vindt u enkele wetten rond drugsbeleid:

Protocol Drugs 13.2. - Registratie van de behandelingsaanvragen via de Treatment Demand Indicator. (2005, december 12). Opgehaald van Codex Vlaanderen: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1021354&param=informatie&ref=search&AVIDS=1186535

Protocol Protocolakkoord betreffende het huishoudelijk reglement van de Interministeriële Conferentie Drugs. (2010, januari 25). Opgehaald van Codex Vlaanderen: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1018932&param=informatie

Protocol tussen de Federale Regering en de in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet bedoelde overheden inzake de totstandkoming van een geïntegreerd gezondheidsbeleid inzake drugs. (2001, Mei 30). Opgehaald van Codex Vlaanderen: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1021344&param=informatie&ref=search&AVIDS=1186464

Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid. (2002, september 2). Opgehaald van Codex Vlaanderen: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1015233&param=informatie

Dit is de linkt naar een omzendbrief over drugs- en alcoholbeleid: https://overheid.vlaanderen.be/omzendbrief-bz-20113
de auteur is Geert BOURGEOIS
Viceminister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Jorieke
- 17 MAART 2016. - Besluit 2015/1737 van het Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de lijst met modaliteiten en criteria van de tegemoetkomingen in verband met de hulpmiddelen voor insluiting bedoeld in sectie 2 van hoofdstuk III van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 mei 2015 betreffende de individuele prestaties en hulpmiddelen ten behoeve van gehandicapte personen
Publicatie : 2016-05-10 (Ed. 1)
2016031354

- 3 MAART 2016. - Besluit 2015/1199 van het Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de lijst met modaliteiten en criteria van de tegemoetkomingen in verband met de hulpmiddelen voor insluiting bedoeld in hoofdstuk III van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 7 mei 2015 betreffende de individuele prestaties en hulpmiddelen ten behoeve van gehandicapte personen
Publicatie : 2016-03-18 (Ed. 3)
2016031213

- 20 FEBRUARI 2014. - Besluit 2014/8 van het Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 99/262/A van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces
Publicatie : 2014-09-11 (Ed. 2)
2014031555

- 1 APRIL 2013. - Besluit 2012/472 van het Collegelid van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 99/262/A van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces
Publicatie : 2013-06-12 (Ed. 1)
2013031297

- 8 OKTOBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen van de subsidiëring van de personeelskosten en kwalificatievereisten in de voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Publicatie : 2010-12-14 (Ed. 1)